1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شلیر

انتخاب نام دختر و پسر

شلیر

معنی اسم شلیر

شلیر اسم دخترانه است، معنی شلیر: (= شَلیل)،۱- میوهی خوشبو و گوارا و آبدار شبیه شفتالو و هلو؛ ۲- درخت این میوه.

ریشه اسم شلیر

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست