1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شمین
معنی اسم شمین

شمین اسم دخترانه است، معنی شمین: (عربی ـ فارسی) (شم = بو، رایحه + ین (پسوند نسبت))، خوشبو.

ریشه اسم شمین

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست