1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شیدرخ

انتخاب نام دختر و پسر

شیدرخ

معنی اسم شیدرخ

شیدرخ اسم دخترانه است، معنی شیدرخ: ۱- آفتاب رو، درخشان رو؛ ۲- (به مجاز) زیبا

ریشه اسم شیدرخ

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست