انتخاب نام دختر و پسر

شیرین دخت

معنی اسم شیرین دخت

شیرین دخت اسم دخترانه است، معنی شیرین دخت: ۱- (شیرین + دخت = دختر)، دختر شیرین؛ ۲- (به مجاز) زیبا، گرامی، عزیز

ریشه اسم شیرین دخت

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست