1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شینا

انتخاب نام دختر و پسر

شینا

معنی اسم شینا

شینا اسم دخترانه است، معنی شینا: ۱- شنا و آب ورزی، شیناب، شناوری، ۲- سعی و کوشش و جِد و جَهد

ریشه اسم شینا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست