1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فائز

انتخاب نام دختر و پسر

فائز

معنی اسم فائز

فائز اسم پسرانه است، معنی فائز: (عربی) ۱- (در قدیم) نایل؛ ۲- رستگار، رستگار شونده؛ ۳- پیروز، پیروزی یابنده.

ریشه اسم فائز

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست