1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فائق

انتخاب نام دختر و پسر

فائق

معنی اسم فائق

فائق اسم پسرانه است، معنی فائق: (عربی) ۱- دارای برتری، مسلط، چیره، عالی، برگزیده؛ ۲- (اَعلام) فائق، داستان نویس ترک، مؤلف مجموعه داستانهای سماور، شرکت، آدم بی مصرف و در کوه عالم ماری هست.

ریشه اسم فائق

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست