1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فراز

انتخاب نام دختر و پسر

فراز

معنی اسم فراز

فراز اسم پسرانه است، معنی فراز: ۱- جای بلند، بلندترین بخش از جایی، بلندی، باز؛ ۲- (در قدیم) (به مجاز) خوبی و خوشیِ حال و وضع؛ ۳-دارای وضع رو به بالا؛ ۴- (به مجاز) خوب، خوش.

ریشه اسم فراز

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست