1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فربد

انتخاب نام دختر و پسر

فربد

معنی اسم فربد

فربد اسم پسرانه است، معنی فربد: (فر = شکوه و جلال + بد/-bad/،/-bod/ (پسوند محافظ یا مسئول))، ۱- نگهبان یا محافظِ شکوه و جلال؛ ۲- (به مجاز) دارای شکوه و جلال.

ریشه اسم فربد

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست