1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فرج الله

انتخاب نام دختر و پسر

فرج الله

معنی اسم فرج الله

فرج الله اسم پسرانه است، معنی فرج الله: (عربی) گشایش خدا، گشایش و فراوانی از سوی خدا.

ریشه اسم فرج الله

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست