1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فرج

انتخاب نام دختر و پسر

فرج

معنی اسم فرج

فرج اسم پسرانه است، معنی فرج: (عربی) ۱- به دست آمدن وضعیت مناسب یا مورد علاقه در کار؛ ۲- گشایش در کار و از میان رفتن غم و رنج.

ریشه اسم فرج

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست