1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فرزاد

انتخاب نام دختر و پسر

فرزاد

معنی اسم فرزاد

فرزاد اسم پسرانه است، معنی فرزاد: (در قدیم) با فر و شکوه زاده شده، زادهی با فر و شکوه و عظمت.

ریشه اسم فرزاد

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست