1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فرشاد

انتخاب نام دختر و پسر

فرشاد

معنی اسم فرشاد

فرشاد اسم پسرانه است، معنی فرشاد: (دساتیر) ۱- نام روح و عقلِ کره‌ مرّیخ، نفس فلک مریخ، [از برساخته‌های دساتیر ـ برهان چ. معین]؛ ۲- شکوه، شادی، شادی بزرگ.

ریشه اسم فرشاد

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست