1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فرناد

انتخاب نام دختر و پسر

فرناد

معنی اسم فرناد

فرناد اسم پسرانه است، معنی فرناد: ۱- پایاب؛ ۲- (در سنسکریت) پرانَدَ (آب)؛ ۳- (در برهان) پایاب و پایان آمده.

ریشه اسم فرناد

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست