1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فرهام

انتخاب نام دختر و پسر

فرهام

معنی اسم فرهام

فرهام اسم پسرانه است، معنی فرهام: (اوستایی) نیک اندیش. [از واژهی (اوستایی) «فرایوهومت»].

ریشه اسم فرهام

اسم اوستایی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست