1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فروتن

انتخاب نام دختر و پسر

فروتن

معنی اسم فروتن

فروتن اسم پسرانه است، معنی فروتن: آن که خود را از دیگران برتر نداند، آن که خودپسند نیست، متواضع.

ریشه اسم فروتن

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست