1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فروهر

انتخاب نام دختر و پسر

فروهر

معنی اسم فروهر

فروهر اسم پسرانه است، معنی فروهر: ۱- نگهداری کردن؛ ۲- پناه بخشیدن؛ ۳- (در ادیان) در دین زرتشت، صورت غیر مادی هر یک از مخلوقات که برای محافظت از آسمان فرود میآید،

ریشه اسم فروهر

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست