1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فریدرضا

انتخاب نام دختر و پسر

فریدرضا

معنی اسم فریدرضا

فریدرضا اسم پسرانه است، معنی فریدرضا: (عربی) از نام‌های مرکب،   فرید و رضا.

ریشه اسم فریدرضا

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست