1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. قدوس

انتخاب نام دختر و پسر

قدوس

معنی اسم قدوس

قدوس اسم پسرانه است، معنی قدوس: (عربی) (در قدیم) ۱- پاک و منزه؛ ۲- از نام  ها و صفات خداوند.

ریشه اسم قدوس

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست