1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. قهار

انتخاب نام دختر و پسر

قهار

معنی اسم قهار

قهار اسم پسرانه است، معنی قهار: (عربی) ۱- نیرومند، پر زور؛ ۲- (در قدیم) سلطه‌گر و غالب و چیره؛ ۳- از نام‌ها و صفات خداوند.

ریشه اسم قهار

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست