1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. لقمان

انتخاب نام دختر و پسر

لقمان

معنی اسم لقمان

لقمان اسم پسرانه است، معنی لقمان: (عربی) ۱- (اَعلام) ۱) سورهی سی و یکم از قرآن کریم دارای سی و چهار آیه؛ ۲) شخصی که در قرآن از او به صورت مردی فرزانه یاد شده که فرزند خود را به خداپرستی و رفتار خوب پند می‌دهد و در ادبیات دورهی اسلامی شهرت یافته است.

ریشه اسم لقمان

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست