1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. لهراسب
معنی اسم لهراسب

لهراسب اسم پسرانه است، معنی لهراسب: ۱- (در اوستایی) به معنی صاحب اسب تندرو؛ ۲- صفتی برای خورشید؛ ۳- (اَعلام) (در شاهنامه) سومین شاه سلسلهی کیانی، که کیخسرو او را به جانشینی خود برگزید. او آتشکدهی آذر برزین را بنیان نهاد، ۱۲۰ سال پادشاهی کرد و به دست ارجاسپ تورانی کشته شد.

ریشه اسم لهراسب

اسم فارسی – اسم اوستایی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست