1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. ماجد

انتخاب نام دختر و پسر

ماجد

معنی اسم ماجد

ماجد اسم پسرانه است، معنی ماجد: (عربی) دارای مجد و بزرگی، بزرگوار.

ریشه اسم ماجد

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست