1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ماه دخت

انتخاب نام دختر و پسر

ماه دخت

معنی اسم ماه دخت

ماه دخت اسم دخترانه است، معنی ماه دخت: (ماه + دخت = دختر) ۱- دختر ماه، دختری که مانند ماه است؛ ۲- (به مجاز) زیبارو.

ریشه اسم ماه دخت

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست