1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مجتبی

انتخاب نام دختر و پسر

مجتبی

معنی اسم مجتبی

مجتبی اسم پسرانه است، معنی مجتبی: (عربی) ۱- (در قدیم) برگزیده شده، انتخاب شده؛ ۲-(اَعلام) لقب حسن ابن علی امام دوم شیعیان (امام حسن مجتبی)(ع)،    حسن. ۳- ۱)

ریشه اسم مجتبی

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست