1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. محسن

انتخاب نام دختر و پسر

محسن

معنی اسم محسن

محسن اسم پسرانه است، معنی محسن: (عربی) ۱- (در قدیم) نیکوکار، احسان کننده؛ ۲- از نام‌ها و صفات خداوند؛ ۳- (اَعلام) ۱) نام فرزند علی ابن ابیطالب(ع)؛ ۲) نام فرزند امام هفتم شیعیان امام موسیالکاظم(ع).

ریشه اسم محسن

اسم عربی

 

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست