1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. محمدصالح

انتخاب نام دختر و پسر

محمدصالح

معنی اسم محمدصالح

محمدصالح اسم پسرانه است، معنی محمدصالح: (عربی) از نام‌های مرکب، ا محمّد و صالح.

ریشه اسم محمدصالح

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست