1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. محمدظاهر

انتخاب نام دختر و پسر

محمدظاهر

معنی اسم محمدظاهر

محمدظاهر اسم پسرانه است، معنی محمدظاهر: ۱- (عربی) از نام‌های مرکب، ا محمّد و ظاهر؛ ۲- (اعلام) محمدظاهرشاه [۱۹۱۴-۲۰۰۷ میلادی] پادشاه افغانستان [۱۹۳۳-۱۹۷۳ میلادی]؛ در جنگ جهانی دوم بی  طرفی افغانستان را حفظ کرد در سال [۱۹۵۶ میلادی] یک برنامه  ی پنج ساله برای ساختن راه و توسعه  ی معادن و صنایع، بهبود آموزش و پرورش و کشاورزی اجرا کرد که در سال ۱۹۶۱ میلادی با موفقیت به پایان رسید و بعد از آن برنامه پنج ساله دوم را به مرحله  ی اجرا درآورد. در سال ۱۹۶۳ میلادی روابط سیاسی میان افغانستان و پاکستان را برقرار کرد. در سال ۱۹۷۳ میلادی با کودتای محمد داوود خان از سلطنت برکنار شد و پس از سقوط سلطنت به ایتالیا رفت. پس از شکست طالبان به عنوان پدر دولت به افغانستان بازگشت و مشاور دولت کرزای شد.

ریشه اسم محمدظاهر

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست