1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. محمدفاتح

انتخاب نام دختر و پسر

محمدفاتح

معنی اسم محمدفاتح

محمدفاتح اسم پسرانه است، معنی محمدفاتح: ۱- (عربی) از نام‌های مرکب، ا محمّد و فاتح؛ ۲- (اعلام) محمدفاتح [۱۴۲۹-۱۴۸۱ میلادی] هفتمین سلطان عثمانی [۱۴۵۱-۱۴۸۱ میلادی] پسر سلطان مراد دوم؛ در سال ۱۴۵۱ میلادی بعد از درگذشت سلطان مراد دوم به تخت سلطنت نشست. در سال ۱۴۵۲ میلادی خود را برای تصرف قسطنطنیه آماده کرد. در سال ۱۴۵۳ میلادی قسطنطنیه را تصرف کرد و امپراتوری بیزانس سرنگون شد. این فتح بزرگ دولت عثمانی را در ردیف دول بزرگ جهان درآورد و از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی دارای اهمیت بسیار کرد. در سال ۱۴۵۶ میلادی سلطان محمد بلگراد را محاصره کرد و در سال ۱۴۵۹ میلادی شهر سمندره را در نزدیکی بلگراد فتح کرد و به این صورت صربستان ضمیمه  ی دولت عثمانی شد. در سال ۱۴۶۴ میلادی سرزمین بوسنی جزو متصرفات دولت عثمانی شد. در سال ۱۴۶۳ میلادی. سلطان محمد جنگ ونیز را آغاز کرد که حدود ۱۷ سال طول کشید و سرانجام در سال ۱۴۷۹ میلادی صلحی میان جمهوری ونیز و دولت عثمانی برقرار شد. سلطان محمد در سال ۱۴۷۵ میلادی شهر و بندر کافا در شبه جزیره  ی کریمه را از خاندان تاتارها که در آن حکومت می  کردند گرفت و خان  های کریمه به اطاعت سلطان درآمدند. در سال ۱۴۸۱ میلادی او سرگرم لشکرکشی دیگری به آسیا بود که درگذشت. جسد او را به استانبول بردند و در جامع فاتح دفن کردند. سلطان محمد مردی دلیر، باکفایت و مشوق علم و ادب بود. بناهای زیادی از او به یادگار مانده است.

ریشه اسم محمدفاتح

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست