1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. مرجان

انتخاب نام دختر و پسر

مرجان

معنی اسم مرجان

مرجان اسم دخترانه است، معنی مرجان: (سریانی) ۱- جانور بیمهرهی کوچک دریایی که پوشش آهکی ترشح میکند و نسل‌های جدید آن روی بقایای نسل قدیمی زندگی میکنند و جزایر مرجانی را بوجود میآورند؛ ۲- بقایای قرمز رنگ رسوب یافته از همین جانور که از آن در جواهر سازی و ساخت اشیای زینتی استفاده میشود؛ ۳- کنایه از لب معشوق و شراب است به سبب سرخی رنگ آن.

ریشه اسم مرجان

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست