1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مزید

انتخاب نام دختر و پسر

مزید

معنی اسم مزید

مزید اسم پسرانه است، معنی مزید: (عربی) ۱- افزونی، زیادی، بسیاری، فراوانی؛ ۲- زیاد شونده، زیاد، افزون؛ ۳- (به مجاز) باعث افزونی.

ریشه اسم مزید

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست