1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مستعان

انتخاب نام دختر و پسر

مستعان

معنی اسم مستعان

مستعان اسم پسرانه است، معنی مستعان: (عربی) ۱- (در قدیم) آن که از او یاری میخواهند؛ ۲- (به مجاز) از نام‌ها و صفات خداوند.

ریشه اسم مستعان

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست