1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مسیحا
معنی اسم مسیحا

مسیحا اسم پسرانه است، معنی مسیحا: ۱- (= مسیح)، ( مسیح. ۱) [در قرآن مجید کلمه «مسیح» آمده و الحاق حرف «ا» در پایان کلمه مسیح از تصرف فارسی زبانان است که بعضی گویند آن (الف) علامت تعظیم است].

ریشه اسم مسیحا

اسم فارسی – اسم عربی – اسم عبری

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست