1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مشیر

انتخاب نام دختر و پسر

مشیر

معنی اسم مشیر

مشیر اسم پسرانه است، معنی مشیر: (عربی) (در قدیم) آن که در کارها با او مشورت میکنند، مشورت کننده، رای زننده.

ریشه اسم مشیر

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست