1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مظفر

انتخاب نام دختر و پسر

مظفر

معنی اسم مظفر

مظفر اسم پسرانه است، معنی مظفر: (عربی) ۱- پیروز، غالب، موفق؛ ۲- (در حالت قیدی) با پیروزی و موفقیت.

ریشه اسم مظفر

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست