1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. معصوم

انتخاب نام دختر و پسر

معصوم

معنی اسم معصوم

معصوم اسم پسرانه است، معنی معصوم: (عربی) ۱- بیگناه و پاک؛ ۲- (در ادیان) پیامبر اسلام(ص)، دخترش فاطمه(س) و هریک از دوازده امام شیعه؛ ۳- (در قدیم) در امان، محفوظ.

ریشه اسم معصوم

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست