1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. معید

انتخاب نام دختر و پسر

معید

معنی اسم معید

معید اسم پسرانه است، معنی معید: (عربی)۱- بازگشت دهنده، بازگرداننده؛ ۲- ماهر، زبردست، کارآزموده؛ ۳- از نام‌ها و صفات خداوند؛ ۴- (در قدیم) آن که در مدرسه‌های قدیم بعد از استاد درس را برای شاگردان دوباره شرح میداده و یا در غیاب استاد جلسهی درس را اداره میکرده است.

ریشه اسم معید

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست