1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. ملک آرا

انتخاب نام دختر و پسر

ملک آرا

معنی اسم ملک آرا

ملک آرا اسم پسرانه است، معنی ملک آرا: (عربی ـ فارسی) ۱- (در قدیم) (به مجاز) مایهی زینت و آراستگی سلطنت یا مملکت؛ ۲- (اَعلام) ملک آرا: [۱۲۵۵-۱۳۱۶ قمری]، لقب عباس میرزا نایب السلطنه، شاهزادهی ایرانی، برادر ناصرالدین شاه، مؤلف کتابی در شرح حال خود.

ریشه اسم ملک آرا

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست