1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. منعم

انتخاب نام دختر و پسر

منعم

معنی اسم منعم

منعم اسم پسرانه است، معنی منعم: (عربی) ۱- (در قدیم) دارای مال و نعمت بسیار، ثروتمند، توانگر؛ ۲- آن که به دیگران احسان می کند، بسیار بخشنده.

ریشه اسم منعم

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست