1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مهربد

انتخاب نام دختر و پسر

مهربد

معنی اسم مهربد

مهربد اسم پسرانه است، معنی مهربد: (مهر = مهربانی و محبت + بُد /-bod/ (پسوند محافظ یا مسئول))، ۱- محافظ یا نگهبان مهربانی و محبت؛ ۲-(به مجاز) شخصِ مهربان.

ریشه اسم مهربد

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست