1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مهیار

انتخاب نام دختر و پسر

مهیار

معنی اسم مهیار

مهیار اسم پسرانه است، معنی مهیار: ۱- (= ماهیار)، ( ماهیار؛ ۲- (اَعلام) ۱) پیرمردی مهمان نواز در روزگار بهرام گور؛ ۲) پهلوان ایرانی که نام او دو بار در گرشاسب نامهی اسدی طوسی آمده، اول در جنگ اول گرشاسب با لشکر بهو، دوم در جنگ دوم گرشاسب با سالاران بهو؛ ۳) مهیار دیلمی: [قرن ۵ هجری] شاعر عرب زبان ایرانی، از شاگردان شریف‌رضی.

ریشه اسم مهیار

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست