1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مُکَرم

انتخاب نام دختر و پسر

مُکَرم

معنی اسم مُکَرم

مُکَرم اسم پسرانه است، معنی مُکَرم: (عربی) ۱- گرامی و عزیز کرده، عزیز و محترم؛ ۲- (در حالت قیدی) (در قدیم) با عزت و بزرگی.

ریشه اسم مُکَرم

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست