1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. میثم

انتخاب نام دختر و پسر

میثم

معنی اسم میثم

میثم اسم پسرانه است، معنی میثم: (عربی) ۱- پای و سپل شتر که محکم به زمین کوبیده شود؛ ۲- (اَعلام) میثم ابن یحیی تمار (= میثم تمار): [قرن اول هجری] از موالی (غلامان) بنی اسد و از اجله (بزرگان) اصحاب امیرالمؤمنین علی(ع)، که بوسیلهی ابن زیاد به دار آویخته شد.

ریشه اسم میثم

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست