انتخاب نام دختر و پسر

نازنین

معنی اسم نازنین

نازنین اسم دخترانه است، معنی نازنین: ۱- بسیار دوست داشتنی، عزیز و گرامی، زیبا، ظریف؛ ۲- (به مجاز) گرانمایه، با ارزش؛ ۳- (در قدیم) (به مجاز) معشوق و دلبر؛ ۴- (در قدیم) شخص زیبا و ظریف؛ ۵-(در قدیم) نازکننده، نازنده.

ریشه اسم نازنین

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up