1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. ناصرالدین

انتخاب نام دختر و پسر

ناصرالدین

معنی اسم ناصرالدین

ناصرالدین اسم پسرانه است، معنی ناصرالدین: (عربی) ۱- یاری کننده‌ دین؛ ۲- (اَعلام) ۱) ناصرالدین شاه: شاه ایران [۱۲۶۴-۱۳۱۳ قمری] از سلسلهی قاجار، که در ۱۷ سالگی شاه شد. وزیرش امیرکبیر را پس از سه سال عزل کرد و کشت. استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت. سه بار به اروپا سفر کرد. به دست میرزا رضا کرمانی کشته شد. در زمان او نخستین مؤسسه‌های آموزش عالی جدید تأسیس شد، تلگراف، تلفن و برق به ایران راه یافت. چاپ و نشر روزنامه و کتاب رواج یافت؛  ۲) ناصرالدین لقب محمودابن ملکشاه سلجوقی: [۴۸۵-۴۸۷ قمری]، ن محمود ۳- ، ۵) ؛  ۳) ناصرالدین ابوالمعالی محمّد مشهور به ملک کامل: شاه ایوبی مصر [۶۱۵-۶۳۵ قمری] که حملهی صلیبیان را دفع کرد.

ریشه اسم ناصرالدین

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست