1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نایب

انتخاب نام دختر و پسر

نایب

معنی اسم نایب

نایب اسم پسرانه است، معنی نایب: (عربی) ۱- آن که در غیاب کسی عهده‌دار مقام و مسئولیت اوست، جانشین، نماینده؛ ۲- (در ادیان) در شیعهی دوازده امامی هر یک از علمای دینی که در زمان غیبت حضرت مهدی(ع) ولایت امور مسلمین بر عهدهی اوست؛ ۳- عنوان دولتی و دیوانی که در دورهی قاجار، افشاریه، غزنوی و سلجوقی به اشخاص بخاطر نیابت، تصدی شهر یا ولایت و سرپرستی امور داده‌اند.

ریشه اسم نایب

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست