انتخاب نام دختر و پسر

نجمیه

معنی اسم نجمیه

نجمیه اسم دخترانه است، معنی نجمیه: (عربی) (نجم + ایّه /iyye/ (پسوند نسبت))، ۱- منسوب به نجم؛ ۲- (به مجاز) درخشان مثل ستاره.

ریشه اسم نجمیه

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up