معنی اسم نرجس

نرجس اسم دخترانه است، معنی نرجس: (معرب از فارسیِ نرگس) (در قدیم) (در گیاهی) نرگس، ( نرگس.

ریشه اسم نرجس

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up