انتخاب نام دختر و پسر

نوا

معنی اسم نوا

نوا اسم دخترانه است، معنی نوا: ۱- صدای موسیقیایی، نغمه؛ ۲- (در موسیقی ایرانی) یکی از دستگاههای هفت‌گانهی موسیقی سنتی ایران؛ ۳- آوازِ پرندگان خوش صدا، مانند بلبل؛ ۴- (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) آواز، از الحان قدیمی، ۵- پرده، مقام؛ ۶- سامان و ترتیب و نظم؛ ۷- (در قدیم) (به مجاز) نفع و سود، فراخی نعمت، فراخی.

ریشه اسم نوا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up