1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نوبخت

انتخاب نام دختر و پسر

نوبخت

معنی اسم نوبخت

نوبخت اسم پسرانه است، معنی نوبخت: ۱- (= جوان بخت) ۲- (اَعلام) ۱) از نام‌های دوران ساسانی؛ ۲) نوبخت اهوازی نام ستاره شناس و مهندس نامور ایرانی در دربار منصور خلیفهی عباسی، که در طراحی و نظارت بر ساختمان شهر بغداد شرکت داشت. او دو کتاب ریاضی را از زمان پهلوی به عربی برگردانید.

ریشه اسم نوبخت

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست